triển lãm

Meet CHIMA ASIA at below Exhibitions:

Chima ASIA tham gia một số triển lãm hàng năm. Xin vui lòng, xem dưới đây danh sách các cuộc triển lãm sắp tới gần bạn, nơi bạn có thể gặp chúng tôi:

1

Qingdao /China 19-21 Feb,2019

https://www.chima-asia.com/uploads/86a126c34.jpg

Moscow/Russia  2-4 Feb 2020

 

Hanover/Germany 17 – 20 November 2020

 WhatsApp Online Chat!