โครงการฟิลิปปินส์

ศูนย์การค้าระหว่างประเทศในหมูเลี้ยง (ATI-ITCPH) Lipa เมืองฟิลิปปินส์คลอดลัง

 โครงการแรกของ Chima เอเชียในตลาดต่างประเทศ

7e101169a35d6ed4ec17852964e8cad
e01b1034d8796809bf157b2778f0260
727e0449ec08d3a7b89606427373135


WhatsApp แชทออนไลน์!