జెజియాంగ్ Neteast Weiyang ప్రాజెక్ట్

 

అంజి, Zhejing రాష్ట్రంలో 1200 మేత ప్రాజెక్టులు

图片 30
వ్యవస్థ ఫీడింగ్, నీటి వ్యవస్థ మరియు పెన్ పరికరాలు రూపకల్పన మరియు Egebjerg ఆసియా అందించాయి.
image002 image003

image004 image005WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!