प्रदर्शनी

Meet CHIMA ASIA at below Exhibitions:

CHIMA एशिया हरेक वर्ष धेरै प्रदर्शनियों मा भाग। कृपया, तपाईंले हामीलाई पूरा गर्न सक्छन् जहाँ तपाईं नजिकै आउँदै प्रदर्शनियों, सूची तल हेर्नुहोस्:

1

Qingdao /China 19-21 Feb,2019

https://www.chima-asia.com/uploads/86a126c34.jpg

Moscow/Russia  2-4 Feb 2020

 

Hanover/Germany 17 – 20 November 2020

 WhatsApp अनलाइन च्याट!