Operatiion လက်စွဲစာအုပ်

  • 2007 ခုနှစ်ဗြိတိန် montering DRGT-boks
  • installation လက်စွဲစာအုပ်အိမ်ထောင်ဖက် box ကိုဗြိတိန်


WhatsApp ကိုအွန်လိုင်း Chat ကို!