үзэсгэлэн

Meet CHIMA ASIA at below Exhibitions:

CHIMA АЗИ жил бүр хэд хэдэн үзэсгэлэн оролцдог. Хэрэв та биднийг хангаж чадах нь чамд ойр ирж үзэсгэлэн, жагсаалтад дор үзнэ үү:

1

Qingdao /China 19-21 Feb,2019

https://www.chima-asia.com/uploads/86a126c34.jpg

Moscow/Russia  2-4 Feb 2020

 

Hanover/Germany 17 – 20 November 2020

 WhatsApp Онлайн чат!