ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯ

ಪಿಗ್ ಸಂಗೋಪನಾ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎಟಿಐ-ITCPH) ಲಿಪ ನಗರ ಫಿಲಿಪೈನ್ farrowing ಕ್ರೇಟ್

 ಮೊದಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ Chima ಏಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ.

7e101169a35d6ed4ec17852964e8cad
e01b1034d8796809bf157b2778f0260
727e0449ec08d3a7b89606427373135


WhatsApp ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್!