គម្រោងដាណឺម៉ាក

1200 សាបព្រោះពេញបន្ទាត់ដាណឺម៉ាក។ គម្រោងនេះត្រូវបានដំណើរការអស់ 20 ឆ្នាំមកហើយដែលបង្ហាញ EGEBJERG ដែលមានគុណភាពល្អ។កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!