គម្រោងចឺជាំង Neteast Weiyang

 

គម្រោងសាបព្រោះ 1200 ក្នុង Anji ខេត្ត Zhejing

图片 30
ការផ្តល់អាហារដល់ប្រព័ន្ធ, ប្រព័ន្ធទឹកនិងឧបករណ៍ប៊ិចត្រូវបានរចនាឡើងនិងបានផ្ដល់ដោយ Egebjerg អាស៊ី។
image002 image003

image004 image005កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!