پروژه دانمارکی

1200 خروس کامل خط دانمارک. این پروژه به مدت 20 سال، نشان می دهد که کیفیت EGEBJERG خوب در حال اجرا.واتساپ چت آنلاین!