نمایشگاه ها

Meet CHIMA ASIA at below Exhibitions:

CHIMA ASIA هر سال در چندین نمایشگاه شرکت می کند. لطفا، و زیر لیستی از نمایشگاه آینده در نزدیکی شما، که در آن شما می توانید با ما ملاقات:

1

Qingdao /China 19-21 Feb,2019

https://www.chima-asia.com/uploads/86a126c34.jpg

Moscow/Russia  2-4 Feb 2020

 

Hanover/Germany 17 – 20 November 2020

 واتساپ چت آنلاین!