έργο Φιλιππίνες

Διεθνές Κέντρο Εμπορίου σχετικά με την εκτροφή χοίρων (ΑΤΙ-ITCPH) Λίπα των Φιλιππίνων τοκετού κλουβί

 Το πρώτο έργο της Κλήμα Ασίας στην ξένη αγορά.

7e101169a35d6ed4ec17852964e8cad
e01b1034d8796809bf157b2778f0260
727e0449ec08d3a7b89606427373135


WhatsApp Online Chat!