Изложения

Meet CHIMA ASIA at below Exhibitions:

Chima ASIA участва в няколко изложби всяка година. Моля, вижте по-долу списъка на предстоящите изложения в близост до вас, където можете да се срещнете с нас:

1

Qingdao /China 19-21 Feb,2019

https://www.chima-asia.com/uploads/86a126c34.jpg

Moscow/Russia  2-4 Feb 2020

 

Hanover/Germany 17 – 20 November 2020

 WhatsApp онлайн чат!